Tietokantojen vienti

Tietokannan viemisellä (export) tarkoitetaan tietokantasisällön pakkaamista tietokantapalvelimella erilliseksi tiedostoksi (tietokantadumppi), joka voidaan siirtää palvelimelta toiselle ja purkaa kohdepalvelimella takaisin käyttöönotettavaksi tietokannaksi.

Tietokantojen viemistä tarvitaan esimerkiksi tilanteessa, jossa haluat noutaa talteen vanhalta palveluntarjoajalta tietokannan ja siirtää sen Nettihotellin palvelimelle. Tai vastaavasti noutaa Nettihotellin palvelimelta tietokannan siirryttäessä muun palveluntarjoajan asiakkaaksi.

Huom!Tässä ohjeistossa käydään läpi yleisimmät vaihtoehdot tietokannan viemiseksi. Huomaathan kuitenkin, ettei tietokantojen vientiin liittyvä toiminnallisuus ei välttämättä toimi samalla tavalla muilla palveluntarjoajilla. Ohjeisto koskee vain Nettihotellin palvelimia. Ota tarvittaessa yhteys sen palvelimen palveluntarjoajaan, josta tietokanta on tarkoitus viedä. Meillä käytetyt vaihtoehdot (1-4) on esitetty seuraavassa.

1. Tietokannan vieminen hallintapaneelin kautta

WebhotellivalikkoEnsisijaisesti suosittelemme tietokantojen viemistä hallintapaneelin kautta, josta tähän löytyy oma toiminnallisuutensa seuraavasti:

Mikäli asiakkuuteesi kuuluu useampia saman pääkäyttäjätunnuksen alaisuudessa olevia webhotelleja, valitse ensin hallintapaneelin ylälaidan 'Valittuna' -alasvetovalikosta se webhotelli, jossa sijaitsevaa tietokantaa on nyt tarkoitus käsitellä. Valitse tämän jälkeen kohdasta 'Tietokannat' -> 'Vie tietokanta'.

Tietokannan vienti

Tietokantojen vieminenAvautuvassa näkymässä voit valita tallennuskohteen omassa kotihakemistossasi - tai vaihtoehtoisesti voit rastittaa kohdan, jossa voit ladata tietokantapaketin omalle koneellesi.

2. Tietokannan vieminen hallintapaneelin kautta

käyttäen phpMyAdmin -sovellusta

Vaihtoehtoisesti tietokantojen vienti onnistuu myös hallintapaneeliin integroidun phpMyAdmin -sovelluksen avulla seuraavasti:

Webhotellivalikko

Mikäli asiakkuuteesi kuuluu useampia saman pääkäyttäjätunnuksen alaisuudessa olevia webhotelleja, valitse ensin hallintapaneelin ylälaidan 'Valittuna' -alasvetovalikosta se webhotelli, jossa sijaitsevaa tietokantaa on nyt tarkoitus käsitellä.

Tietokannan vienti

Tietokannan vientiValitse tämän jälkeen 'Tietokannat' -> 'phpMyAdmin' sen tietokannan nimen kohdalla, jonka haluat viedä palvelimelta.

PhPMyAdmin -sovellusikkuna avautuu uuteen välilehteen. Klikkaa tässä näkymässä kohtaa 'Vienti' ja tämän jälkeen 'Siirry' jolloin järjestelmä tarjoaa tiedostoa ladattavaksi omalle koneelle.

3. Tietokannan vieminen SSH-shell yhteyden avulla

Mikäli tietokanta on suuri, voi olla helpompaa tehdä tietokannan vienti mysqldump-komennon avulla. Tämän vaihtoehdon käyttäminen edellyttää, että webhotelliisi on kytketty käyttöön SSH shell yhteys. Pyydä tätä tarvittaessa asiakaspalvelustamme.

Kirjaudu SSH shelliin käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Kirjoita shellissä komento:

mysqldump --opt -h palvelinnimi -u tietokantakäyttäjä tietokannannimi -p > /httpdocs/dumpinnimi.sql

korvaa palvelinnimi, tietokantakäyttäjä, tietokannannimi sekä dumpinnimi halutuilla, esim.

mysqldump --opt -h server7.nettihotelli.fi -u kaytta_tietokanta kayttajatu_tietokanta -p > /httpdocs/testidumppi.sql

Shell-kehote kysyy salasanaa kohdassa "Enter password:". Syötä tietokantakäyttäjälle kannan luomisen yhteydessä määritelty salasana ja dumppi syntyy tämän jälkeen.

Jos saat virheilmoituksen mysqldump: Got error: 1045: Access denied for user 'tietokantakäyttäjä'@'serverX.nettihotelli.fi'(using password: YES) when trying to connect, salasana on tällöin väärä. Tarkista tällöin tietokantakäyttäjän salasana.

Huom!Jos kyse on isosta tietokannasta (satoja megatavuja tai jopa useita gigatavuja), dumpin luominen voi kestää pitkään. Jos kuitenkin on epäilys siitä, ettei komento toimi tai on kaatunut, paina CTRL-C ja komennon ajaminen keskeytyy. Voi tämän jälkeen kokeilla ajaa komentoa määreellä --verbose (esim. mysql --verbose -h...) jolloin luomistapahtuma tulostuu ruudulle ja voit tarvittaessa seurata tietokannan viennin suorittamista.

4. Tietokannan vieminen erillisen PHP-sovelluksen avulla

Tietokantojen käsittelyä varten voit myös asentaa webhotellitilaasi esimerkiksi erillisen PHP-sovelluksen. Palvelimellemme vakiona asennetun phpMyAdmin -sovelluksen lisäksi voit käyttää esimerkiksi yksinkertaista, yhdestä tiedostosta koostuvaa Adminer-sovellusta, minkä voit ladata ja siirtää FTP:llä levytilaasi maksutta osoitteesta http://www.adminer.org - huomaathan kuitenkin, ettemme pysty antamaan tuotetukea tämän sovelluksen käytössä vaan joudut itse opettelemaan sovellukseen käytön.

Tietokannan viemisen jälkeen

Seuraava vaihe on siirtää viety tietokantadumppi uudelle palvelimelle ja tuoda se siellä luotavaan uuteen tietokantaan, jolloin tietokantasisältö siirtyy uudelle palvelimelle.

Takaisin Lue lisää